WoD Hangulatkeltő 2015

Idén is lesz egy remek modulversenyük!
Íme egy érdekes kis hangulatkeltő a WoDhoz, egyenesen Miketól!

Az elnök kényelmetlenül fészkelődött a székében. Fájt a feje, testében ezer helyen piszkálódott az unalom, a zavarodottság és a fáradtság. A beiktatás utáni második napon került sor a nemzetbiztonsági kockázatok ismertetésére, geopolitika, terrorszervezetek, gazdasági manőverek, és háttérhatalmak. Reggel kilenctől addig ameddig tart. Dél után kettőkor rövid ebédszünet, aztán tovább, késő éjszakáig. Fél hatkor már meg volt győződve, hogy minden második amerikai polgár dzsihádista LMBT ökoterrorista kínai kém. Vagy gyíkember – gondolta magát mulattatva, miközben a légierő tábornoka épp a földönkívüliekkel kapcsolatos titkokról beszélt.

Nagyon akarja azt a költségvetési módosítást – állapította meg az ősz katonáról. A tábornok lassan, szuggesszívan beszélt, hangja mély, kissé karcos, tekintélyt és figyelmet parancsoló. Érthető és követhető beszámoló, tényekkel alátámasztva, igaznak tűnő hipotézisekkel megtoldva. Csupán egy aprócska gond volt a beszámolóval, ami megakadályozta, hogy az elnök azonnal elrendelje a légierő forrásainak megduplázását. Az, hogy a veszély elmúlt. Az öreg katona előadásából az elnök világosan látta, hogy az a galaktikus népvándorlás, amiben az autópálya-pihenő szerepét töltöttük be, nagyrészt lezajlott. Persze lehetnek még észlelések, találkozások, de a nagybetűs VESZÉLY, ami azonnali lépéseket követelne, nos, az már a múlté. Tehát az elnök előredőlt a székében, összefonta két tenyerét, komolyan, őszintén megköszönte a tábornok beszámolóját, és kiküldte.

Felállt, kicsit átmozgatta tagjait, ivott egy kortyot, és megnézte a listán, hogy kik vannak még hátra. A lista végtelennek tűnt, csupa hangzatos, vagy éppen semmitmondó nevű szervezet igazgatói, elnökei, parancsnokai és egy vezető elemző. Ez meglepte. Az Amerikai Egyesült Államok Titkosszolgálatának igazgatójával már beszélt. Most meg itt van a lista alján, gyakorlatilag az éjszakai etapban megint a titkosszolgálat, valami Atipikus Veszélyeztető tényezők Igazgatósága és nem elég, hogy nem fértek bele az anyaszervezet beszámolójába, de a góré helyett egy elemzőt küldenek. Mérgében behívatta.

Az elemző egy percen belül az ajtóban állt, a titkár bevezette, biccentett, majd becsukta az ajtót. Az elnök felvette a dinamikus, erős, és korrekt ember mosolyt, majd kézfogásra emelte jobbját. A vele szemben álló középkorú tüskehajú hordótestű férfi inkább tűnt katonának, mint hírszerzőnek, arcának lágy vonásait fura keretbe foglalta a megereszkedett bőr az állkapcson és a homlok zsíros ráncai. Olyan, mint egy teknősbéka, mikor behúzódik – viszolygott az elnök, de töretlenül mosolygott és folytatta a mozdulatot. – Üdvözlöm dr. Turner – mondta kedélyesen, mikor ujjai az elemzőt érintették, de elakadta a szava. Mikor ráfogott a másik tenyerére, gyomra bukfencezett egyet a meglepetéstől, és undortól. Turner jobbja élettelen szilikonprotézis volt.

Elnök Úr, hisz Ön Istenben? – kérdezte Turner, üdvözlés helyett.

Karakteralkotás

A 18. Imola WoD versenymoduljában a karakterek nem természetfeletti lényeket játszhatnak, hanem hétköznapi, hús-vér embereket. Az Amerikai Titkosszolgálat Atipikus Veszélyeztető Tényezők Igazgatósága ügynökeit.

Az igazgatóság három fő feladatot lát el.

 1. A természetfeletti jelenségek és lények kutatása, vizsgálata
 2. Természetfeletti lények felkutatása, megfigyelése, monitorozása
 3. Az USA legfelsőbb politikai, gazdasági és katonai vezetőinek védelme a természetfeletti hatásoktól

Az igazgatóság egyetemeken és főiskolákon választja ki leendő ügynökeit, illetve más nemzetbiztonsági, hírszerző vagy fegyveres testületek tagjaiból toboroz. Bár az utóbbi gyakorlat ritkább, mivel a „használt” ügynökök esetén magas az információ kiszivárgásának kockázata.

A játékos karakterek az Igazgatóság kezdő ügynökeit alakítják, 4 fős munkacsoportokban dolgoznak (ez a party) és a kaland lesz az első önálló ügyük (talán az utolsó is J)

További részletek, részletes kargen, szabálymódosítások, hangulatkeltők érkeznek, abban az ütemben, ahogy az ihlet belém száll

Pár film és sorozat, ami segíthet a hangulat megragadásához:

És ami semmiképpen sem:

Supernatural (2005– ) http://www.imdb.com/title/tt0460681/

Buffy the Vampire Slayer (1997–2003) http://www.imdb.com/title/tt0118276/

LIVE 2015 hangulatkeltő

Engedjétek meg, hogy egy rövid ismetetőt tegyünk közzé az idei Liveról. Témáját tekintve a világot Dark Fantasy kategóriába sorolnám, de ezt talán mindenki döntse el maga. Az embereket idén házak szerint fogjuk beosztani, de lesznek személyes szálak is. Hamarosan ismét elindul egy kérdőív, aminek kitöltése rendkívül fontos lenne ahhoz, hogy mindenki álmai szerepét kapja a játék során. Kérdéseiteket a megszokott módon szívesen várjuk az imolalive@gmail.com címen.

Üdv:
Gabesz, Píti, Elvis

Világismertető

Földrajz/Társadalom

A játék egy általunk kreált világban játszódik, közelebbről egy Vordia nevű szigeten. A sziget lakói a magukat vordoknak nevező népek, technikai fejlettségüket tekintve a késő ókor és kora-középkor közti átmenet szintjén állnak, ha földi viszonyokra szeretnénk levetiteni fejlettségüket. Az írás, olvasás nem elterjedt, kizárólag a nemesi házak alkalmazásában áll pár írástudó, illetve csekély számú tudós tevékenykedik a szigeten. Reáltudományokkal kizárólag ők foglalkoznak, leszámítva a méregkeverés ősi tudományát, amely virágzik a szigeten, leghatalmasabb művelöi a méregmesterek nemesi házak szolgálatában állnak. Létezik egy papi réteg aki jártas a szakrális tudományokban. Hajózásuk nem túl fejlett, bizonyos csoportjaik birtokában vannak a tudásnak, hogy olyan hajókat építsenek amelyek képesek elhagyni a partmenti vizeket, de ez nem általánosan elterjedt gyakorlat, nem rendelkeznek pontos térképekkel, de az érdeklődők tudnak róla, hogy léteznie kell más szigeteknek is a nagy vizeken túl. Államformáját tekintve királyság. Kialakult egy nemesi vezető réteg, ők irányítják az államot. Vordia bővelkedik jó termőföldekben, hallal teli folyókban, vaddal teli erdőkben. A földrajzát tekintve a két legmeghatározóbb objektum egy a mai napig működő vulkán, amely nagy katasztrófák közepette szokott kitörni, és egy hatalmas szakadék, amelyre a későbbiekben „Hasadék” néven szeretnék hivatkozni, bár a vordok számos néven említik, többek között a sokatmondó „Istenek portája” néven is. A kialakulása és létezése is mítikus eredetű, csakúgy mint méretei. A szakadék mélységei mérhetetlenek, sosem látta halandó az alját, a szem útját mítikus ködök állják egy bizonyos ponton túl és csak kevés vállalkozó akadt az idők során akik felkerekedtek volna, hogy napokon át másszanak lefelé. Annál is inkább mert a vordok úgy hiszik, hogy maguk az istenek tanyáznak a Hasadék alján.

Vallás

A vordok teremtésmítosza szerint a világukat az Első teremtette, aki egy nemtelen entitás volt, mely saját magát szakitotta darabokra, hogy megteremtse a világot. Véréből lett a Nagy-Tenger, testének darabjaiból a szigetek, gondolataiból teremtődtek az Istenek, elméjének szilánkjai pedig értelmet gyújtottak az addig a többi állathoz hasonló emberi fajban. A vordok ezer évvel ezelőttig egy paradicsomi, utópisztikus állapotban éltek, imádták az isteneket, akik cserébe megajándékozták őket a Yondir-al, ami egy hatalmas, tiltott gyémánthegy volt és nyers mágiát árasztott magából. Az emberek osztoztak az istenek végtelen tudásán, nem volt erőszak amely beszennyezte volna a társadalmat. Az emberek között azonban volt egy csoport, amely 999 éve felmerészkedett a hegyre, hogy pontosan miért, azt senki sem tudja. Talán az örök élet titkát keresték, talán istenné próbáltak válni. Az eredmény az lett, hogy az istenek égtelen haragra gerjedtek, majd a Yondir lesüllyedt a föld alá, maga mögött hagyva a Hasadékot. A mágiát elvették az emberi fajtól és magára hagyták őket a világban. A zord állapotoktól kétségbeeső emberek egymás ellen fordultak és 111 vérzivataros anarchiába torkolló év következett. Ebben a sötét korszakban elfogadott volt a gyilkosság, a nemi erőszak, semmilyen jogrend vagy állam nem állt fenn. Bizonyos látnokok, akik a mai papok elődjeinek tekinthetőek, csellel, észérvekkel és erőszakkal elérték, hogy a vordok maradékai könyörögjenek az isteneknek hogy, irgalmazzanak nekik. A 111-edik évben az istenek megkönyörültek és paktumot kötöttek az emberekkel, hogy azok továbbra is tiszteletben tartják őket, cserébe ajándékaik egy kis darabját újra az emberiség részére bocsájtják. Átadták egy kezdetleges törzsi állam alapjaihoz szükséges tudást, illetve a mágia egy korlátozott formáját. A Hasadék nem tilalmas többé, ám roppant veszélyes szólt az istenek figyelmeztetése. Azóta ez a paktum töretlenül fenn áll. A vordok az alábbi isteneket imádják, egyházuk úgynevezett „kiválasztottakból áll” melyek születésüktől viselik az isten jelét amely kiválasztotta őket. Ezek a személyek képesek istenük kegyéből bizonyos „csodákat” tenni, ám ez nem keverendő a mágiával, amelyről még szó fog esni a későbbiekben. Korábban teljesen önállóan tevékenykedtek, ám az utóbbi évszázadok során kialakult egy független egyház, mely közösen képviseli a papok mint társadalmi kaszt érdekeit. Álljanak hát itt az istenek, kizárólag alapvető információkra szorítkozó leirással:

Istenek:

 • Luna: “Az örök csábító” A Vágy és a testi élvezetek istennője. Lágy vonalú, rövid hajú, csábító nőként ábrázolják.
 • Voltar: “Vérben gázoló” A hadászat és a hűség istene. Négykarú héroszként ábrázolják, jelképe pedig a hüvelyben nyugvó kard, mely fölött egy vérrel töltött homokóra van.
 • Ruta: “Sötétből suttogó” A halál és betegségek istene vagy istennője, senki nem tudja milyen nemű lehet ez a lény. Ábrázolása tiltott. Jelképe a fekete szín, zöld foltokkal tarkítva.
 • Hierra: “A fény pásztora” Remény és a szerencse istene, ő kíséri a naptól a fényt a földig. Fiatal, szőke nőként ábrázolják, aki egy kötélen vezeti a napot.
 • Lupo: “A bőséghozó” Termékenység és földművelés istene. Széttárt karú, bika fejű emberként ábrázolják, akinek tenyeréből gabona hull alá.
 • Adriana: „A tenger kincseinek gazdája“ Hajózás, tenger, jó üzlet istene. Emberként ábrázolják, aki tengeri lények vonásait hordozza magán, valamint arany színű pikkelyek borítják testét.
 • Krum: “Lombok mögötti világ királya” Vadon és az ismeretlen istene. Faágon guggoló, vaddisznó pofájú, denevérszárnyú lényként ábrázolják.
 • Felro: „ A tollakat hullató“ Titkok és tudomány istene. Tollat hullató madárként ábrázolják, aki egy ködbe burkolódzó hegy körül kering.
 • Ve vagy Vo: „ Az éjiker“ Éjszaka és álmok ikrei, nem lehet tudni ,hogy több entitást takar, vagy csak egyet, amely több alakban jelenik meg. Ábrázolni csupán egy jellel szokták.

Mágia

Az istenek büntetése óta a mágia nagyon korlátozottan működik a világban. A mindennapi emberek nem igazán nyerhetnek betekintést a működésébe. Azt azonban minden gyermek tudja, hogy minden varázsló 111 évig él és 30 éves kora után nem öregszik, ugyanazon a napon születnek szerte a királyságban és ha nem halnak erőszakos halált (amire akadt már példa), akkor egyazon napon is halnak meg, mégpedig egy rituálé közepette, ahol egy szent helyen az egész királyság elbúcsúzik tőlük. Amikor a varázslók 99 évesek lesznek, akkor születik a következő generáció, akiket fel kell kutatniuk és 7-12 éves korukig okitják őket az általuk legfontosabbnak tartott tudásra, ezután meg kell halniuk, mágikus erejük a tanitványaikba száll, akinek aztán hosszú élete alatt újra kell tanulniuk a mágia tudományát. Az istenek engedménye alapján minden ilyen ciklusban 11 varázsló születik és hal meg, azonban az évszázadok alatt több varázsló tanítvány nélkül halt meg vagy tűnt el, igy jelenleg 6 ismert élő varázsló van a királyságban. Ők külön rendet alkotnak, ám a különböző házakat is szolgálják a régi tradíció szerint. A live napja ennek a hat varázslónak az utolsó napja is egyben Vordia földjén.

Történelem

Vordia történelme címszavakban. Az eseményekről családi krónikák tudósítanak, melyek a leírásokban jelentősen eltérnek egymástól, de a következő tények nagy biztonsággal állíthatóak:

Mítikus idők

Szörnyű idegen faj támad az emberiségre. Egy sárkányt szolgálnak, aki a csillagok között szárnyal az idők kezdete óta. Az emberiség héroszai az istenekkel vállvetve győzelmet aratnak a lények felett, a sárkányt egy hatalmas varázslattal álomba bájolják a Holdon, akkor borul sötétségbe a Hold egyik fele örökre, hogy a nap ne ébreszhesse fel a fenevadat.

0. az időszámítás kezdete

Az emberek egy csoportja felmerészkedik a Yondirra, ezzel kivívva az istenek haragját az emberiségre. Elkezdődik az emberiség sötét korszaka, a kristályhegy lesüllyed a mélybe, maga helyén hagyva a Hasadékot.

111. űj világ születése

A könyörgések meghallgattatnak, az istenek paktumot kötnek az emberiséggel, megszületnek az első varázslók és kiválasztottak, velük együtt az új világrend. A nemesi házak kiváltsága lesz, hogy különleges szövetségeseket kapnak nagyhatalmú lények személyében.

548. Vadász és préda

Egy vihar elementál jön elő a Hasadékból, amely óriási pusztítást végez, mire meg tudják fékezni. Megalapítják az Őrzők rendjét, hogy vigyázzák a Hasadékot.

747. A királyság megalakulása

Megérkeznek a voragok, akik a földi vikingekhez hasonlatosak. Távoli földekről indultak el nagy flottájukkal, ám egy hatalmas örvény lerántotta őket a tengerbe és Vordia partjaihoz közel dobta fel őket újra a felszínre. Mivel a hajóik megsérültek, partraszállnak és elkezdik felprédálni az északi partvidéket. A királyságot ekkor nemesi családok irányitják, a korábbi törzsfők leszármazottai, akik folyamatos csatározásban vannak egymással, igy képtelenek egységesen fellépni a külső fenyegetéssel szemben. Véres háború kezdődik, ami a voragok győzelmével fenyeget, ám miután az egyik gyermekkorban lévő vord herceg meghal a csatatéren (hátában nyílvesszővel találnak rá, pedig sebezhetetlenség főzetét fogyasztotta a csata előtt) és már mindkét fél tetemes veszteségeket szenvedett, az egyik nemesi család magához ragadja az irányitást, és diplomáciai úton sikerül rendeznie a konfliktust. A voragok megkapják birtokul az északi földeket, cserébe hűséget esküdnek. A annyi a kikötésük, hogy nem szolgálnak több urat, ezért a többi nemesi család kénytelen kelletlen beleegyezik, hogy a háborút megfékező nemesi ház kikiáltsa magát királyi háznak, és ezzel kivívják a jogot, hogy az egyenesági leszármazottaik viselhetik ezt a címet.

898. Új vizek, új lehetőségek

Először sikerül olyan hajót épiteni amely képes kifutni a nyilt tengerre.

929. Tiltott gyümölcsök ize

Egy hatalmas, Hasadékból származó magmaféreg szinte elpusztitja az Őrzők rendjét. A lényt az emberiség egyetlen újkori hérosza – Lador „Féregölő” Nostar – tudja elpusztitani, de csak egy addig titokban működő társaság segitségével. Ők, mint fény derül rá, a királyi tilalom és az Őrzők ellenére többször jártak a hasadékban és mindenkinél többet tudnak róla.

999. Gyűlés

A királyság rendjei összegyűlnek, hogy megtartsák a ősi szokás szerinti tanácsukat, ahol döntéseket hoznak a királyság ügyeiben és rituális vadászatot tartanak a Hasadékhoz közeli erdőben. A házak a szerzett dicsőséggel és legendás trófeákkal öregbítik hírnevüket. A Live ez a gyűlés maga.

I.M.O.La. 18. Jelentkezés!

Kedves Táborozók!

Bizony, bizony! Idén immár 18. alkalommal rendezzük meg az I.M.O.La. Szerepjáték és Társasjáték tábort! Ami a legjobb az egészben, hogy sok szeretettel várunk Téged is!

Az időpont:
2015.08.14.-08.23.

A helyszín:
Sötétvölgyi Gyermektábor

Akinek esetleg nem ismerős a hely: Ez a szerepjátékos és társasjátékos rezervátum Bonyhád és Szekszárd között található. A tábor maximum 100 egyedet fogad be a ritka fajokból. Lehetőség van faházakban megszállni, valamint aki sátorral érkezik, annak tudunk kedvezményes sátrazási lehetőséget biztosítani.

Programok:

Augusztus 14. péntek:
Érkezés, regisztráció Bemutatkozás a tábortűznél, szalonnasütéssel (ezen a napon csak vacsora van)

Augusztus 15. szombat:
Társasjáték olimpia, Zenés ismerkedő est

Augusztus 16. vasárnap:
Mesélői verseny első napja

Augusztus 17. hétfő:
Live (Dark Fantasy)

Augusztus 18. kedd:
Kvíz

Augusztus 19. szerda:
Mesélői verseny második napja

Augusztus 20. csütörtök:
Szabadnap

Augusztus 21. péntek:
Modulverseny (MAGUS és WoD)

Augusztus 22. szombat:
Záróest (ajándékosztás, szalonnasütés)
Végtelen záróbuli

Augusztus 23. vasárnap:
Csoportos sírás fizikai és lelki fájdalmaink okán, majd könnyes búcsú

Egyéb dinamikus programok a tábor alatt folyamatosan:
• Több, mint 100 elérhető társasjáték a gyűjteményből és támogatóktól
• Warhammer táblás játék és figura festés
• Íjászat, Lövészet
• Gyilkosos játék
• Társasjáték olimpia
• Reggeli Talksow, előadások és beszélgetések
• Különleges kávébemutató, csokoládé ritkaságokkal
• Előadások
• Játékbemutatók
• Végtelen mulatozás
• … és még sok minden más!

Gyilkosos játék update:
Aki érez kellő elszántságot és aberrációt magában, hogy idén ő terrorizálja a rettegő táborlakókat, jelentkezzen privát üzenetben a Facebookon. Bódás Péter (alias Pöpő) leveles ládikóját vegyétek célba. Egy jótanács következik. Ne oszd meg az idővonaladon pl. a következőket:
– Pisti Vér feeling heroic Jelentkeztem gyilkosnak!
– # gyilkosnakjelentkezés # yolo
– Gyilkososra jelentkezés Pisti Vér és Péter Bódás társaságában, itt: Debilfalva
Jelentkezési határidő a gyilkososra: 2015.07.15.

Étkezés:
Az idei kiváló minőségű és kiadós mennyiségű ételeket a tavalyi évhez hasonlóan a bonyhádi Pfeiffer csárda szolgáltatja számunkra. Az étlapot kicsit átdolgoztuk, a tavalyi visszajelzésekhez igazítva. Ennek megfelelően több jó hírünk is van: Sokak örömére idén nem lesz tarhonya! A rengeteg e-mail és telefon hatására pedig megjelentek új fogások is, mint pl.: a Varázsló kedvence manamártással, pyarroni módra. Nagyon fontos, hogy evőeszközt mindenki hozzon magával, hacsak nem szeret kézzel enni.

Komfortfokozatok:
Őssárkány: Ágy kényelmes faházban, ebéd és vacsora minden napra. Ára 42 000 Ft
Òelf nagyúr: Ágy faházban, napi egyszeri meleg vacsora. Ára 36 000 Ft
Céhmester: Sátor, napi két meleg étkezés(ebéd és vacsora).Ára 35 000 Ft
Kalandozó: Sátor, este meleg étel. Ára 29 000 Ft

Idén is van napijegy:
Faházban, ebéddel és vacsorával: 5000 Ft/nap
Saját sátorral, két étkezéssel: 4000 Ft/nap

Újonckiképzés:
Mivel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a bolygó lakosságának minél nagyobb része megismerje és átélje az I.M.O.La. nyújtotta végtelen élményeket, ezért ha újoncot hozol, akkor az általa befizetett összeg 5%-át visszatérítjük Neked.
Amennyiben 10 új arcot hozol I.M.O.Lá-ra táborozni, a végtelen megbecsülés mellett ingyen jöhetsz, végig!

Jelentkezés:
A jelentkezés 2015.04.21-től indul!

Checklist:
Jelentkezési lap kitöltése, mely a honlap tetején is elérhető (www.imolarpg.hu)
– Előleg befizetése az alábbi bankszámlaszámra:

Erste Bank 11600006-00000000-47802845
Sárközy Péter
Az előleg összege 10 000 Ft, melynek befizetési határideje 2015.07.01. Az előleget csak a tábor elmaradása esetén tudjuk visszafizetni!
A teljes táborköltséget átutalása 2015.08.01-ig lehetséges. Ezután már csak a helyszíni befizetést tudjuk megoldani.
– Pólórendelés, mert ilyet máshol nem lehet kapni
– Live jelmez megkomponálása
– Szabálykönyvek, kockák, társasok kupacba gyűjtése
– Kedvenc gúnyáid bőröndbe pakolása
– Egyéb, szívednek fontos holmik összekészítése
– Ajtózárás után evőeszközért visszafordulás, esetleg út közben megvásárlás

Pólórendelés:
Örömmel jelenthetjük be, hogy a szervezők által koordinált kiválasztási folyamat lezárult. Immár a világ legjobb grafikusa, valamint egy híres párizsi divattervező team dolgozik gőzerővel a 2015-ös I.M.O.La. trenden. Infók, színek, méretek Goldtól várhatóak!

Live:
Idén egy remek Dark Fantasy liveot hozunk el nektek, Elvisz, Píti és Gabesz jóvoltából. A kedvcsinálót megtaláljátok a Facebookon és a honlapon is. Lesz idén is kérdőív a karakteretekkel kapcsolatban, melyről külön kaptok értesítést. A kérdéseket, észrevételeket ide várjuk: imolalive@gmail.com

Modulverseny:
Idén egy kitűnő WoD modult hoz el nekünk Mike, illetve a MAGUS modulról Gabesz gondoskodik. Mindkettőhöz készült egy kis kedvcsináló, melyeket megtaláltok a Facebook oldalunkon, valamint a honlapon is. Tessék nézegetni őket, valamint agyalni azon, hogy ki melyik világban szeretne idén játszani, és hol kívánja megszerezni a végtelen dicsőséget szerepjátékos tudásával.

Fontos tudnivalók:
– Aki sátorban szeretné tölteni a tábort, jól teszi, ha hoz magával sátrat, vagy csatlakozik valakinek a sátrába. Éjszaka különösen hideg és unalmas lehet egyedül.
– 18 év alattiaknak szülői hozzájárulás szükséges!
– Lehetőség van SZÉP kártyás fizetésre is! Fontos, hogy mind a vendéglátás, mind a szállás zsebek is felhasználhatóak!
– Evőeszközt még mindig hozz magaddal!
– 2015.08.13-án már nem vagyunk elérhetőek, csak a táboros telefonszámon!
A táboros telefonszám: +36 74/431-832 (ennek működését nem tudjuk garantálni)

JELENTKEZÉSI LAP: http://imolarpg.dyndns.org/imola18/

Találkozzunk I.M.O.Lá.-n, és ünnepeljük meg együtt, hogy betölti a 18. életévét!

I.M.O.La. XVII. élménybeszámoló

Egyedülálló módon, megszakítás nélkül tizenhetedik alkalommal került megrendezésre az I.M.O.La. szerep- és társasjáték tábor. Kilenc napnyi önfeledt játék és bulik fékezhetetlen örvénye szippantott magába több mint ötven résztvevőt. A tolna megyei Sötétvölgy térerőtől mentes, elszigetelt és gyönyörű környezete már sokadszorra bizonyította alkalmasságát arra, hogy elrejtsen félszáz, a hétköznapok mesterkélten komolykodó világát egy időre ignorálni szándékozó, játékost, mesélőt, pihenni vágyót.

Bővebben…

Telefon

A rutinos táborozók már tudják, hogy Sötétvölgyben nincs térerő. A tábor vezetékes telefonjának száma: +36 74 431 832. Nemsokára már csak ezen tudtok minket elérni, írjátok fel magatoknak – és ne felejtsétek el megadni otthon maradó családtagjaitoknak sem.

Pontozási rendszer

Akik vettek már részt valamelyik szerepjátékversenyünkön, jól tudják, hogy a pontozási rendszerünk nem a kalandmegoldás eredményességét, hanem a játékos egyéb képességeit próbálja meg számszerűsíteni. Ez jóval nehezebb feladat, mint azt mérni, hogy ki meddig jutott el a történetben, ezért a szisztémát évről évre finomítjuk. Idén – a ti igényeiteket is figyelembe véve – nagyobb módosításra szántuk el magunkat. Az eddigi öt kategóriát átszerveztük, jobban érthető, egyértelműbben elkülöníthető és értékelhető csoportokba.

Az egyes kategóriákhoz pozitív és negatív példákat is írtunk, hogy a pontozók és a játékosok számára is megkönnyítsük a feladatot. Ezek természetesen nem merev szabályok, de remélhetőleg mindenkinek segítenek az eligazodásban.

A „Maximális teljesítmény” részben szerepel, mit várunk el azoktól a játékosoktól, akik tényleg az élmezőnybe szeretnének tartozni (technikailag: 9-10 pontot akarnak elérni).

Felmerülő – és jogos – igény volt részetekről, hogy a kaphassatok visszajelzést a játékotokról. Arra valószínűleg nem lesz kapacitásunk, hogy mindannyiótoknak szöveges értékelést adjunk, de azt el fogjuk mondani, hogy kinél melyik volt a legjobb és a legkevésbé sikerült kategória. A (bármilyen szempontból) kiemelkedő teljesítményeket pedig igyekszünk külön is értékelni.

Alább találjátok a rendszer részletes leírását, reméljük tetszeni fog és segít majd a játékban is. Észrevételeiteket most is szívesen fogadjuk.

Bővebben…

Mesélői verseny

Idei téma: ’Deus ex machina’

Jelentkezés

Jelentkezés emailben bridzso kukac gmail . com címre, 2014. augusztus 1-ig. Táborban is jelentkezhettek, de akkor morogni fogok. Elküldendő maximum fél oldalas ismertető a meséről, amivel reklámozzátok magatokat és amelyet kitehetünk a honlapra, illetve a házfalra etc.

Modul

A mesélői versenyen a mesélők saját, általuk írt modullal indulhatnak. A mesélésre nyolc órát tervezhettek, hat óránál pedig ne legyen rövidebb.

Csapat

A mesélők a kaland rövid bemutatásával toboroznak játékosokat. Játszani vágyók a mesélőnél jelentkezhetnek résztvevőnek, a mesélő dönti el, ki lesz a csapatában. Támogatjuk, ha már tábor előtt összeszerveződik a csapat – ehhez kellenek ugye honlapra kihelyezett ismertetők. A helyszínen első este a bemutatkozásnál, illetve mindennap a fórumon lesz lehetőségetek a modul bemutatására és játékosok toborzására.

Pontozás

A mesélőket a játékosokon kívül két független pontozó is értékeli. A modult és a mesélés minőségét is pontozzuk. Fő szempontok a modulban a kreativitás, az ötletesség, a logikus és hiteles történetépítés. A mesélésben pedig a felkészültséget, cselekményszövést, vizualizációt, párbeszédeket és a játékvezetést értékeljük.

Időpont

A mesélői verseny párhuzamosan zajlik, a résztvevők számától függően egy vagy két időpontban, a tábor ismertetőben megadott napokon, 14 órától 22 óráig tart a hivatalos játékidő. Ezt úgy kell érteni, hogy a pontozók ebben az intervallumban pontoznak, előtte illetve utána már nem.

Bármily megerőltető, szeretném ha emilben jelentkeznétek előre, (vagy Facebook üzenetben) mert úgy könnyebb beosztani az időt. Ha valakinek kedve van pontozni, tőle is ugyanezt kérem.

Szépeket mindenkinek, Bridzsó

Reggeli beszélgetések

Idén sem hagyjuk unatkozni a koránkelőket, a tavalyihoz hasonló beszélgetős programmal készülünk számukra. Délelőttönként a kocsma-pingpongasztal-szervezői szoba Bermuda-háromszögében várunk mindenkit, akit érdekelnek a szerepjátékkal (alkalmanként csak lazán) kapcsolatos témák. Az alábbiakkal készülünk idén:

 • Hülyék vagyunk? – mentális betegségek és a kreativitás
 • GNS és Nagy Modell – szerepjátékelmélet
 • Hogyan legyünk jobb szerepjátékosok?
 • A szerepjátékok jövője
 • Mi a fene az a narratív szerepjáték?

Valamint megismerkedhettek két játékal is: RPG-k közül az In Nominét, társasok közül pedig a Warhammer: Diskwarsot szeretnénk bemutatni nektek.