MAGUS Hangulatkeltő 2015

A 2015-ös I.M.O.La. Magus versenymodult tőlem kapjátok, sok szeretettel (Gabesz). A történet a Kereskedő hercegségekben, egész pontosan az Ennaim hercegség fővárosában játszódik majd, P.sz. 3686-ban. Az UTK rendszerében játszunk, 3. Tapasztalati szinten. A kalandozók a herceg meghívására érkeznek a városba. Laroque városában a herceg nyár végétől 111 napos fesztivált hirdetett. Az ünnepségsorozat főként a Vigyázó Varjú templomának átadását, a Maremiták és Darton dicsőítését szolgálja, valamint egyértelmű támogatása az új irányzatnak. Természetesen nem csak a városból, városállamból, de még a határokon túlról is meghívtak jópár nemesi családot, néhány tehetős kereskedőt, valamint katonailag potens személyt. Már két hete tart a fesztivál, mely több különböző helyszínen nyújt minden nap tartalmas kikapcsolódást a vendégeknek. Az arénakomplexum homokján tucatnyian estek már el, míg a cápaviadaloknak immár akad túlélője is. A hatalmas lakomákon mázsaszám fogynak az étkek, a bordélyok és fürdőházak pedig szinte folyamatosan tele vannak. Felpezsdült az egész város.
A Maremita lovagok még az előző esztendőben kötöttek megállapodást a herceggel: tanaik széleskörű terjesztése mellett fegyveres védelmet biztosítanak a jelentősebb kereskedelmi utakon. Cserébe a város szélén álló temetőnél templomot kívántak építeni, továbbá támogatást kértek a már kilátásba helyezett pyarroni lépésekkel szemben.

Dátum: P.sz. 3686. ősz

Helyszín: Kereskedő hercegségek, Ennaim hercegség, Laroque hercegi fővárosa
Laroque városa a Gályák tengerének észak-nyugati partján fekszik az Ennaim nevű hercegségben. Ennaimban hat jelentősebb város található. A hercegi főváros Laroque mellett Meironque, Nanontal, Riera, Serreinas és Sushtar. A hercegséget a Meironqueből származó Querra nemzetség alapította. Közel 1000 esztendővel ezelőtt komoly szárazföldi hadsereg szerveződött, ami elfoglalta a már akkor jelentős tengerparti kereskedő várost, a mai hercegi főváros elődjét. Újabb 150 év elteltével, P.sz. 2855-ben elfoglalta Serreinast, majd két évtizeddel később taktikus politikai manőverek után a hercegséghez csatolta Sushtart is. Közel 700 évvel ezelőtt tovább terjeszkedett nyugat felé. Előbb Nanontalt csatolta a régióhoz, később Riera városát hozta létre. Ezzel kialakult a mai Ennaim. Természetesen a legtöbb fenti város helyén, már jóval az ennaimi időket megelőzően is álltak kisebb települések.

A laroquei vigyázó varjú temploma (alapítás: 3685.)

Az Ennaim Hercegség fővárosában, Laroqueban található templom azért épülhetett meg, mert gyors felhúzását és fennmaradását egy hallgatólagos megállapodás garantálta a várost és a hercegséget irányító kalmárdinasztia fejével. Airun al Marem sosem volt ugyan kufár, de mindig értette a dolgát, ha effélékkel kellett szót váltania. A Kereskedő Hercegségek laza szövetsége amúgy is olyan területnek számított, ahol egy kedvező ajánlattétel hosszú, gyümölcsöző kapcsolat alapjait rakhatja le. Ennek értelmében a maremita lovagok részt vállalnak a kalmárcsalád értékesebb árukat szállító karavánjainak kíséretében, valamint híreket, tájékoztatásokat szállítanak a dinasztiának, cserében nyíltan és egyértelműen lehetnek jelen a város egyébként kellően színes vallási palettáján, ahonnan az ortodox dartonita hit teljesen kiszorult. Al Marem és hívei persze megtalálták a módját, hogyan értsenek szót a helybeliekkel, így a maremita hit nem csupán egy a sok közül, de kifejezetten széles elismertséggel bír a településen. Mindenféle népek megfordulnak a kikötővárosban, így a lovagoknak nem okoz gondot utánpótlás-nevelésről gondoskodniuk. A környéken jellemző, hogy a lovagjelöltek a Hercegségek területén történő zarándoklatok alatt sajátítják el a beavatáshoz szükséges tudást, a régió területén épült további két templom-rendházzal szoros együttműködésben.

Laroque temploma a város északi peremén található, a temető közepén, de félreeső elhelyezkedése nem gátolja meg a városi híveket, hogy szép számban és gyakran látogassák az egyébként már-már túlzó díszítettséggel épült templomot. Ez volt az első olyan szent hely, ahol a külső, homlokzati jegyekben már megjelenik a halál sokféle, szimbolikus ábrázolása, és a varjú motívumok gazdag változatossága mintául szolgál a későbbi templomok számára is. Állítólag a főkapu feletti kiterjesztett szárnyú varjú hatalmas, részletes szobra szolgált például a templom névadásakor, ám egyesek tudni vélik, hogy a sírkertben őrszolgálatot teljesítő megannyi varjúlovag miatt kapta nevét a templom.

Az itt szolgáló lovagok ritkán hordanak teljes vértezetet, az állandóan párás kikötői klíma ezt nem teszi lehetővé, viszont kiemelt hangsúlyt helyeznek a testi erő növelésére. Ebből következik, hogy előszeretettel használnak enyhén görbe ívű tengerészkardokat is, mint másodfegyvereket a leggyakrabban használt fattyúkardok mellett. A tengerészkardok többnyire hárítófegyverként funkcionálnak, ám a forgatásukban leginkább járatos testvérek támadni is jól tudnak velük, és hajítani is képesek őket.

 

SELMOVITA (ORTODOX) IRÁNYZAT
             MAREMITA IRÁNYZAT
Hittételek, világkép, túlvilágkép
A halál magas misztérium, akárki emberfia beavatás nélkül nem merülhet el rejtelmeibe, tanait meg nem ismerheti, a pallérozatlan elme nem képes a bonyolult összefüggések befogadására, ezért a köznép számára a kárpit túl feléről szóló tanítások tilalmas tanoknak számítanak. A halál misztériuma a köznép fiai és lányai számára is megismerhető, tanai elsajátíthatóak és megérthetőek. A kárpit túl feléről szóló tanítások a megfelelő formába öntve átadhatóak, megérthetőek, és így segíthetik Darton tiszteletének terjedését.
Darton igazi arcát nem láthatják, csupán a beavatottak, a papi rend tagjai, Darton csak rajtuk keresztül szól híveihez. Az avatatlanok Darton hívását csak akkor hallhatják, mikor szívük legutolsót dobban. Darton igazi arca bárki által megismerhető, tanait a papi és a lovagi rend tagjai tolmácsolják és tanítják, de ha az ember jól figyel, bármikor meghallhatja Darton szavát és intő tanácsait.
A halál bekövetkezte elkerülhetetlen, annak eljöveteléig legfőbb erény a türelem, fő feladat a várakozás. A halál bekövetkezte elkerülhetetlen, és ennek ténye gyönyör, de annak eljöveteléig az élet szépségét tisztelni, felismerni és megélni kell, annak érdekében, hogy a Kárpiton túl ránk váró jutalmat a kontraszt fényében magasabbra értékelhessük.
Darton a Hallgatag Úr, a Lelkek Bírája, a Halottak Ura, az Örök Körforgás Őre. Darton a Hallgatag Úr, a Lelkek Bírája, a Halottak Ura, az Örök Körforgás Őre és a Tréfák Atyja is.
A halál misztériumai tiszteletet követelnek, nem képezhetik tréfálkozás tárgyát, a test múlandóságára és az emberi gyarlóságra való figyelemfelhívás eszköze a prédikáció és a tanítás, semmi esetre sem a tréfa. A cinizmus erős fegyverünk lehet önmagunk megismerésében, és a sötét tréfák segítenek megkönnyíteni a földi lét gyötrelmeit, amellett, hogy mind gyarlóságunkra, mind múlandóságunkra nagyszerűen rávilágítanak.
Darton felkentjeinek jellemző személyes vonásai, attitűdje
A személyes becsület fontossága elhanyagolható, a sértések megtorlása felesleges, még Darton gyalázásáért sem kell elégtételt venni, hiszen legvégül minden halandót Darton Ölelése vár. Az eretnek tanokat prédikálókkal szembeni fegyveres fellépés felesleges, a becsteleneket a Szent Inkvizíció kötelezi számadásra. A személyes becsület tisztasága lovagi erény, megsértése bűn Darton felkent lovagjával szemben, és megtorlásért kiált a Hallgatag Úr nevében. Aki a Halottak Urának nevét szájára hiába veszi, számítson a Sötét Tréfák Urának haragjára is, kinek élce könnyedén végzetes lehet. A lovagok szívesen tekintik magukat Darton Öklének, mely a tiszteletlenkedőkre éppoly erővel sújt le, akár az eretnekekre.
Az élet élvezetét, habzsolását elvetik, általában komor, csendes, keveset szólnak, de velőset; sosem szószátyárak, nem részegeskednek, kerülik az öncélú verekedéseket. Egyedül a túlvilági élet szépségeiben hisznek, de ez prédikációikban ritkán jut főszerephez. Az élet élvezetét hirdetik, hangsúlyozva, hogy a rosszat és a jót is csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha már földi létünkben alaposan megtapasztaltuk mindkettőt. Mind a földi, mint a túlvilági élet szépségében hisznek, és ezt fennen hirdetik is.
Töretlen hűséggel szolgálják Pyarront és a pyarronhű államokat, az Északi szövetséget. Hűségük elsősorban istenükhöz és rendjükhöz köti őket, Pyarront és szövetségeseit szolgálják és tisztelik is ugyan, ám az ortodox ág képviselőit megvetik, elmaradottságukat lenézik.
Ragaszkodnak a sok ezer éves pyarroni tradíciókhoz és dogmákhoz, gondolkodásukban rugalmatlanok, a pyarroni erkölcsi rend elkötelezett hívei. Nem ragaszkodnak a merev szabályokhoz sem erkölcsi, sem vallási kérdésekben, rendszeresen gúnyt űznek a pyarroni hagyománytiszteletből, vaskalaposságból.

A Pyarroni Papi Szék p.sz. 3685-ben (az előző évben) hivatalosan eretnekké nyilvánította az irányzatot, valamint egyházi átokkal sújtotta annak vezetőjét, Airun al Maremet. Ő, valamint hű társa, Alex con Arvioni szent háborút hirdetett.

Jelentősebb házak és befolyásos emberek a városban.

A hercegi ház (Levuno dinasztia)

A hercegségeken belül meglehetősen nagy múltra visszatekintő dinasztiáról beszélünk. Őseik már három évszázada is jelen voltak a térségben. Kitartásuknak, megfelelően megtervezett politikai lépéseiknek, továbbá olykor aljas eszközeiknek köszönhetően szép lassan erősödtek meg. Immár közel ötven éve gyakorolják hercegi előjogaikat. Sajnálatos módon már sor került egy herceg utódlásra is, melyet nem kis erőfeszítések és áldozatok árán végül sikeresen házon belül oldottak meg.

Napjainkban Marissell de Levuno uralkodik, oldalán fiatal feleségével, Izabellé de Levuno-val. Fiatalos, nárcisztikus, olykor az elmebaj kezdeti jeleit mutató egyén. Egyedi, néha kíméletlen módszereinek hála a háta mögött sokan kritizálják, ám érdemeit ők sem vitatják: az apja által épített erős gazdaságon és kereskedelmen keresztül mára hagyományt, politikai erőt és egy regionális hatalmat teremtett.

A kereskedők (Kalmár tanács)

A hercegi házat követően a második meghatározó erő a városállamban. 11 különálló kereskedőházból alakult meg, immáron egy évszázada. A betagozódás nem volt zökkenőmentes, kiváltképp a 3 dzsad klán okozott fejtörést a szövetségnek. Mára már egy emberként irányítják a legális és szürke kereskedelem teljes palettáját a térségben. Hajózás, karavánok, ékszerek és rabszolgák, búza és mákony: minden jellegű árucsere az ő kezük munkáját dicséri. A kalózok és haramiák okán meglehetősen nagy fegyveres erővel bírnak.

Ügyeiket az általuk létrehozott tanács intézi. A Kalmár tanács 11 főből áll. A tanács tagjait a dinasztiák és klánok választják. A tisztség élethosszig tart, melyet időnként az érdekek igen rövidre szabnak. A tanácstagok évente maguk közül választják a vezetőjüket. A vezető (akit a Fulla névvel illetnek regnálása alatt) minden döntésben vétó joggal rendelkezik, ám ennek alkalmazására igen ritkán van csak szükség. Jelenleg 11 hónapja Jaszef Kaffar il Fulla vezeti őket.

Sivilla vil Luna (Az élvezetek úrnője)

Módos nemesi család utolsó sarjaként Sivilla vil Lunának törtetőnek kellett lennie, hogy örökölt vagyonából és rangjából ne forgassák ki a feltörekvő nemesurak. A fiatal nő férfiakat megszégyenítő vehemenciával és furfanggal intézte és intézi ma is ügyeit. Az élvezetek úrnője; mely nevet ő adta saját magának, a tulajdonosa minden fürdőháznak, bordélynak és két herbáriának is. Szépségével és mézes-mázas szavaival folyamatosan befolyásolja a magasabb pozicióban lévő döntéshozókat is. Saját kis birodalma mind a mai napig pengeélen táncol. Jól tudja, és mások is tisztában vannak ezzel, hogy jóval erőtlenebb, mint aminek mutatja magát. Mindenhová szerény testőrséggel jár, még hálószobájának ajtaja előtt is mindig ott strázsálnak. Érdekes módon azonban még mindig őrzi helyét a városi elitben. Jelképe egy holdábrázolás, melyet minden általa birtokolt épületen felfedezhetünk.

Amadeus Amadis (A város egyik lanistája)

Középkorú férfi, ki az egész államban híres lett, hála az iskolájában képzett gladiátoroknak. Amadeus Amadis nemtelen családból származik. Üzleti érzéke, bár az átlagemberek fölé emelte, mégsem volt elég ahhoz, hogy a Kalmárok közé kerülhessen. Fiatalon rabszolgákkal kereskedett, azonban látva a magas profitot, a Kalmár tanács jogot formált üzletére. Amadeus elutasította az ajánlatot, mely tettéért nagy árat fizetett. A Kalmárok elérték céljukat, fizetségül pedig egy kivájt szemet és egy erszény aranyat hagytak a férfinak. Felépülve az üzletből gladiátoriskolát nyitott. Mára a koszos kis fából épült arénának már semmi nyoma, hol még első mérkőzéseit szervezte. A nagy arénakomplexum jelentős része az ő tulajdona. Ötvennél is több harcossal, színvonalas, igényes, olykor meglepő újításokkal tarkított viadalokkal biztosította népszerűségét a városban. A Kalmárokkal, valamint Capulloval (lásd lent) látszólag szívélyes, barátságos a viszonya, ám valójában mindkettőt mélyen megveti. Minden gladiátora és szolgája a bőrébe tetoválva viseli jelét.

Capullo (A gladiátorból lett “lanista”)

Capullo Amadeus Amadis ludusában nevelkedett. 19 éves korában önként vált gladiátorrá. Rövid időn belül lett bajnok. Jóval az állam határain kívül is eljutott a híre, komoly népszerűségre tett szert. Szabad ember lévén egyre magasabb jutalmazást kérhetett Amadeustól, mely összeggel rendszeresen fogadott saját győzelmére. Hihetetlen, de meglehetősen komoly vagyonra tett szert élete kockáztatása árán. Kisvártatva elhagyta az iskolát, majd egy váratlan lépéssel megalapította a sajátját. Ez azonban sz

okatlan módon működik: kizárólag szabad emberek önkéntes jelentkezését várja. Magasan képzett gladiátorok kerülnek ki falai közül, kiket rendkívül erős kötelék fűz egymáshoz. Alig 5 év alatt méltó konkurenciája lett Amadeus Amadis ludusának. Pénzt a fogadásokból és szerencsejátékból szereznek. A városban rangját a nép szeretete és rajongása biztosítja, melynek köszönhetően mára prominens személlyé vált. A szimbólum, melyet használnak, kettős jelentéssel bír. A hercegség előtti időkben a halászok térképin tűnt fel, ahol is a cápák járta vizekre figyelmeztetett. Ezzel emlékeznek arra a diadalra, mikor is Capullo a sushtarból származó cápaviadalon három cápát is legyőzött. Másik jelentése pyarroni eredetű: az összetartozást, testvéri viszonyt testesíti meg.

Madártollas klán (Tolvajok és bérgyilkosok)

Természetesen ez a rend nem rendelkezik városi befolyással, hivatalosan. Munkájukat érthető okokból titokban, rejtve végzik. Tipikus törvényen kívüli klánról beszélhetünk, mely csak egyedi jellegzetességeiben tér el a városállamon kívüli, hasonló szerveződésektől. A piti lopásokon, betöréseken kívül a szaftosabb, úgymond névtelen megbízásokból tartják fenn magukat. Minden munkájuk különleges ismertetőjelet hordoz: egy fehér madártollat hagynak a helyszínen. Több alkalommal megkísérelték már felszámolni a klánt, ám egy-két jelentősebb rajtaütésen kívül a próbálkozások kudarcba fulladtak. Vezetőjük arctalan ember, aki a szóbeszéd szerint már több száz évet is megélt.

WoD Hangulatkeltő 2015

Idén is lesz egy remek modulversenyük!
Íme egy érdekes kis hangulatkeltő a WoDhoz, egyenesen Miketól!

Az elnök kényelmetlenül fészkelődött a székében. Fájt a feje, testében ezer helyen piszkálódott az unalom, a zavarodottság és a fáradtság. A beiktatás utáni második napon került sor a nemzetbiztonsági kockázatok ismertetésére, geopolitika, terrorszervezetek, gazdasági manőverek, és háttérhatalmak. Reggel kilenctől addig ameddig tart. Dél után kettőkor rövid ebédszünet, aztán tovább, késő éjszakáig. Fél hatkor már meg volt győződve, hogy minden második amerikai polgár dzsihádista LMBT ökoterrorista kínai kém. Vagy gyíkember – gondolta magát mulattatva, miközben a légierő tábornoka épp a földönkívüliekkel kapcsolatos titkokról beszélt.

Nagyon akarja azt a költségvetési módosítást – állapította meg az ősz katonáról. A tábornok lassan, szuggesszívan beszélt, hangja mély, kissé karcos, tekintélyt és figyelmet parancsoló. Érthető és követhető beszámoló, tényekkel alátámasztva, igaznak tűnő hipotézisekkel megtoldva. Csupán egy aprócska gond volt a beszámolóval, ami megakadályozta, hogy az elnök azonnal elrendelje a légierő forrásainak megduplázását. Az, hogy a veszély elmúlt. Az öreg katona előadásából az elnök világosan látta, hogy az a galaktikus népvándorlás, amiben az autópálya-pihenő szerepét töltöttük be, nagyrészt lezajlott. Persze lehetnek még észlelések, találkozások, de a nagybetűs VESZÉLY, ami azonnali lépéseket követelne, nos, az már a múlté. Tehát az elnök előredőlt a székében, összefonta két tenyerét, komolyan, őszintén megköszönte a tábornok beszámolóját, és kiküldte.

Felállt, kicsit átmozgatta tagjait, ivott egy kortyot, és megnézte a listán, hogy kik vannak még hátra. A lista végtelennek tűnt, csupa hangzatos, vagy éppen semmitmondó nevű szervezet igazgatói, elnökei, parancsnokai és egy vezető elemző. Ez meglepte. Az Amerikai Egyesült Államok Titkosszolgálatának igazgatójával már beszélt. Most meg itt van a lista alján, gyakorlatilag az éjszakai etapban megint a titkosszolgálat, valami Atipikus Veszélyeztető tényezők Igazgatósága és nem elég, hogy nem fértek bele az anyaszervezet beszámolójába, de a góré helyett egy elemzőt küldenek. Mérgében behívatta.

Az elemző egy percen belül az ajtóban állt, a titkár bevezette, biccentett, majd becsukta az ajtót. Az elnök felvette a dinamikus, erős, és korrekt ember mosolyt, majd kézfogásra emelte jobbját. A vele szemben álló középkorú tüskehajú hordótestű férfi inkább tűnt katonának, mint hírszerzőnek, arcának lágy vonásait fura keretbe foglalta a megereszkedett bőr az állkapcson és a homlok zsíros ráncai. Olyan, mint egy teknősbéka, mikor behúzódik – viszolygott az elnök, de töretlenül mosolygott és folytatta a mozdulatot. – Üdvözlöm dr. Turner – mondta kedélyesen, mikor ujjai az elemzőt érintették, de elakadta a szava. Mikor ráfogott a másik tenyerére, gyomra bukfencezett egyet a meglepetéstől, és undortól. Turner jobbja élettelen szilikonprotézis volt.

Elnök Úr, hisz Ön Istenben? – kérdezte Turner, üdvözlés helyett.

Karakteralkotás

A 18. Imola WoD versenymoduljában a karakterek nem természetfeletti lényeket játszhatnak, hanem hétköznapi, hús-vér embereket. Az Amerikai Titkosszolgálat Atipikus Veszélyeztető Tényezők Igazgatósága ügynökeit.

Az igazgatóság három fő feladatot lát el.

 1. A természetfeletti jelenségek és lények kutatása, vizsgálata
 2. Természetfeletti lények felkutatása, megfigyelése, monitorozása
 3. Az USA legfelsőbb politikai, gazdasági és katonai vezetőinek védelme a természetfeletti hatásoktól

Az igazgatóság egyetemeken és főiskolákon választja ki leendő ügynökeit, illetve más nemzetbiztonsági, hírszerző vagy fegyveres testületek tagjaiból toboroz. Bár az utóbbi gyakorlat ritkább, mivel a „használt” ügynökök esetén magas az információ kiszivárgásának kockázata.

A játékos karakterek az Igazgatóság kezdő ügynökeit alakítják, 4 fős munkacsoportokban dolgoznak (ez a party) és a kaland lesz az első önálló ügyük (talán az utolsó is J)

További részletek, részletes kargen, szabálymódosítások, hangulatkeltők érkeznek, abban az ütemben, ahogy az ihlet belém száll

Pár film és sorozat, ami segíthet a hangulat megragadásához:

És ami semmiképpen sem:

Supernatural (2005– ) http://www.imdb.com/title/tt0460681/

Buffy the Vampire Slayer (1997–2003) http://www.imdb.com/title/tt0118276/

LIVE 2015 hangulatkeltő

Engedjétek meg, hogy egy rövid ismetetőt tegyünk közzé az idei Liveról. Témáját tekintve a világot Dark Fantasy kategóriába sorolnám, de ezt talán mindenki döntse el maga. Az embereket idén házak szerint fogjuk beosztani, de lesznek személyes szálak is. Hamarosan ismét elindul egy kérdőív, aminek kitöltése rendkívül fontos lenne ahhoz, hogy mindenki álmai szerepét kapja a játék során. Kérdéseiteket a megszokott módon szívesen várjuk az imolalive@gmail.com címen.

Üdv:
Gabesz, Píti, Elvis

Világismertető

Földrajz/Társadalom

A játék egy általunk kreált világban játszódik, közelebbről egy Vordia nevű szigeten. A sziget lakói a magukat vordoknak nevező népek, technikai fejlettségüket tekintve a késő ókor és kora-középkor közti átmenet szintjén állnak, ha földi viszonyokra szeretnénk levetiteni fejlettségüket. Az írás, olvasás nem elterjedt, kizárólag a nemesi házak alkalmazásában áll pár írástudó, illetve csekély számú tudós tevékenykedik a szigeten. Reáltudományokkal kizárólag ők foglalkoznak, leszámítva a méregkeverés ősi tudományát, amely virágzik a szigeten, leghatalmasabb művelöi a méregmesterek nemesi házak szolgálatában állnak. Létezik egy papi réteg aki jártas a szakrális tudományokban. Hajózásuk nem túl fejlett, bizonyos csoportjaik birtokában vannak a tudásnak, hogy olyan hajókat építsenek amelyek képesek elhagyni a partmenti vizeket, de ez nem általánosan elterjedt gyakorlat, nem rendelkeznek pontos térképekkel, de az érdeklődők tudnak róla, hogy léteznie kell más szigeteknek is a nagy vizeken túl. Államformáját tekintve királyság. Kialakult egy nemesi vezető réteg, ők irányítják az államot. Vordia bővelkedik jó termőföldekben, hallal teli folyókban, vaddal teli erdőkben. A földrajzát tekintve a két legmeghatározóbb objektum egy a mai napig működő vulkán, amely nagy katasztrófák közepette szokott kitörni, és egy hatalmas szakadék, amelyre a későbbiekben „Hasadék” néven szeretnék hivatkozni, bár a vordok számos néven említik, többek között a sokatmondó „Istenek portája” néven is. A kialakulása és létezése is mítikus eredetű, csakúgy mint méretei. A szakadék mélységei mérhetetlenek, sosem látta halandó az alját, a szem útját mítikus ködök állják egy bizonyos ponton túl és csak kevés vállalkozó akadt az idők során akik felkerekedtek volna, hogy napokon át másszanak lefelé. Annál is inkább mert a vordok úgy hiszik, hogy maguk az istenek tanyáznak a Hasadék alján.

Vallás

A vordok teremtésmítosza szerint a világukat az Első teremtette, aki egy nemtelen entitás volt, mely saját magát szakitotta darabokra, hogy megteremtse a világot. Véréből lett a Nagy-Tenger, testének darabjaiból a szigetek, gondolataiból teremtődtek az Istenek, elméjének szilánkjai pedig értelmet gyújtottak az addig a többi állathoz hasonló emberi fajban. A vordok ezer évvel ezelőttig egy paradicsomi, utópisztikus állapotban éltek, imádták az isteneket, akik cserébe megajándékozták őket a Yondir-al, ami egy hatalmas, tiltott gyémánthegy volt és nyers mágiát árasztott magából. Az emberek osztoztak az istenek végtelen tudásán, nem volt erőszak amely beszennyezte volna a társadalmat. Az emberek között azonban volt egy csoport, amely 999 éve felmerészkedett a hegyre, hogy pontosan miért, azt senki sem tudja. Talán az örök élet titkát keresték, talán istenné próbáltak válni. Az eredmény az lett, hogy az istenek égtelen haragra gerjedtek, majd a Yondir lesüllyedt a föld alá, maga mögött hagyva a Hasadékot. A mágiát elvették az emberi fajtól és magára hagyták őket a világban. A zord állapotoktól kétségbeeső emberek egymás ellen fordultak és 111 vérzivataros anarchiába torkolló év következett. Ebben a sötét korszakban elfogadott volt a gyilkosság, a nemi erőszak, semmilyen jogrend vagy állam nem állt fenn. Bizonyos látnokok, akik a mai papok elődjeinek tekinthetőek, csellel, észérvekkel és erőszakkal elérték, hogy a vordok maradékai könyörögjenek az isteneknek hogy, irgalmazzanak nekik. A 111-edik évben az istenek megkönyörültek és paktumot kötöttek az emberekkel, hogy azok továbbra is tiszteletben tartják őket, cserébe ajándékaik egy kis darabját újra az emberiség részére bocsájtják. Átadták egy kezdetleges törzsi állam alapjaihoz szükséges tudást, illetve a mágia egy korlátozott formáját. A Hasadék nem tilalmas többé, ám roppant veszélyes szólt az istenek figyelmeztetése. Azóta ez a paktum töretlenül fenn áll. A vordok az alábbi isteneket imádják, egyházuk úgynevezett „kiválasztottakból áll” melyek születésüktől viselik az isten jelét amely kiválasztotta őket. Ezek a személyek képesek istenük kegyéből bizonyos „csodákat” tenni, ám ez nem keverendő a mágiával, amelyről még szó fog esni a későbbiekben. Korábban teljesen önállóan tevékenykedtek, ám az utóbbi évszázadok során kialakult egy független egyház, mely közösen képviseli a papok mint társadalmi kaszt érdekeit. Álljanak hát itt az istenek, kizárólag alapvető információkra szorítkozó leirással:

Istenek:

 • Luna: “Az örök csábító” A Vágy és a testi élvezetek istennője. Lágy vonalú, rövid hajú, csábító nőként ábrázolják.
 • Voltar: “Vérben gázoló” A hadászat és a hűség istene. Négykarú héroszként ábrázolják, jelképe pedig a hüvelyben nyugvó kard, mely fölött egy vérrel töltött homokóra van.
 • Ruta: “Sötétből suttogó” A halál és betegségek istene vagy istennője, senki nem tudja milyen nemű lehet ez a lény. Ábrázolása tiltott. Jelképe a fekete szín, zöld foltokkal tarkítva.
 • Hierra: “A fény pásztora” Remény és a szerencse istene, ő kíséri a naptól a fényt a földig. Fiatal, szőke nőként ábrázolják, aki egy kötélen vezeti a napot.
 • Lupo: “A bőséghozó” Termékenység és földművelés istene. Széttárt karú, bika fejű emberként ábrázolják, akinek tenyeréből gabona hull alá.
 • Adriana: „A tenger kincseinek gazdája“ Hajózás, tenger, jó üzlet istene. Emberként ábrázolják, aki tengeri lények vonásait hordozza magán, valamint arany színű pikkelyek borítják testét.
 • Krum: “Lombok mögötti világ királya” Vadon és az ismeretlen istene. Faágon guggoló, vaddisznó pofájú, denevérszárnyú lényként ábrázolják.
 • Felro: „ A tollakat hullató“ Titkok és tudomány istene. Tollat hullató madárként ábrázolják, aki egy ködbe burkolódzó hegy körül kering.
 • Ve vagy Vo: „ Az éjiker“ Éjszaka és álmok ikrei, nem lehet tudni ,hogy több entitást takar, vagy csak egyet, amely több alakban jelenik meg. Ábrázolni csupán egy jellel szokták.

Mágia

Az istenek büntetése óta a mágia nagyon korlátozottan működik a világban. A mindennapi emberek nem igazán nyerhetnek betekintést a működésébe. Azt azonban minden gyermek tudja, hogy minden varázsló 111 évig él és 30 éves kora után nem öregszik, ugyanazon a napon születnek szerte a királyságban és ha nem halnak erőszakos halált (amire akadt már példa), akkor egyazon napon is halnak meg, mégpedig egy rituálé közepette, ahol egy szent helyen az egész királyság elbúcsúzik tőlük. Amikor a varázslók 99 évesek lesznek, akkor születik a következő generáció, akiket fel kell kutatniuk és 7-12 éves korukig okitják őket az általuk legfontosabbnak tartott tudásra, ezután meg kell halniuk, mágikus erejük a tanitványaikba száll, akinek aztán hosszú élete alatt újra kell tanulniuk a mágia tudományát. Az istenek engedménye alapján minden ilyen ciklusban 11 varázsló születik és hal meg, azonban az évszázadok alatt több varázsló tanítvány nélkül halt meg vagy tűnt el, igy jelenleg 6 ismert élő varázsló van a királyságban. Ők külön rendet alkotnak, ám a különböző házakat is szolgálják a régi tradíció szerint. A live napja ennek a hat varázslónak az utolsó napja is egyben Vordia földjén.

Történelem

Vordia történelme címszavakban. Az eseményekről családi krónikák tudósítanak, melyek a leírásokban jelentősen eltérnek egymástól, de a következő tények nagy biztonsággal állíthatóak:

Mítikus idők

Szörnyű idegen faj támad az emberiségre. Egy sárkányt szolgálnak, aki a csillagok között szárnyal az idők kezdete óta. Az emberiség héroszai az istenekkel vállvetve győzelmet aratnak a lények felett, a sárkányt egy hatalmas varázslattal álomba bájolják a Holdon, akkor borul sötétségbe a Hold egyik fele örökre, hogy a nap ne ébreszhesse fel a fenevadat.

0. az időszámítás kezdete

Az emberek egy csoportja felmerészkedik a Yondirra, ezzel kivívva az istenek haragját az emberiségre. Elkezdődik az emberiség sötét korszaka, a kristályhegy lesüllyed a mélybe, maga helyén hagyva a Hasadékot.

111. űj világ születése

A könyörgések meghallgattatnak, az istenek paktumot kötnek az emberiséggel, megszületnek az első varázslók és kiválasztottak, velük együtt az új világrend. A nemesi házak kiváltsága lesz, hogy különleges szövetségeseket kapnak nagyhatalmú lények személyében.

548. Vadász és préda

Egy vihar elementál jön elő a Hasadékból, amely óriási pusztítást végez, mire meg tudják fékezni. Megalapítják az Őrzők rendjét, hogy vigyázzák a Hasadékot.

747. A királyság megalakulása

Megérkeznek a voragok, akik a földi vikingekhez hasonlatosak. Távoli földekről indultak el nagy flottájukkal, ám egy hatalmas örvény lerántotta őket a tengerbe és Vordia partjaihoz közel dobta fel őket újra a felszínre. Mivel a hajóik megsérültek, partraszállnak és elkezdik felprédálni az északi partvidéket. A királyságot ekkor nemesi családok irányitják, a korábbi törzsfők leszármazottai, akik folyamatos csatározásban vannak egymással, igy képtelenek egységesen fellépni a külső fenyegetéssel szemben. Véres háború kezdődik, ami a voragok győzelmével fenyeget, ám miután az egyik gyermekkorban lévő vord herceg meghal a csatatéren (hátában nyílvesszővel találnak rá, pedig sebezhetetlenség főzetét fogyasztotta a csata előtt) és már mindkét fél tetemes veszteségeket szenvedett, az egyik nemesi család magához ragadja az irányitást, és diplomáciai úton sikerül rendeznie a konfliktust. A voragok megkapják birtokul az északi földeket, cserébe hűséget esküdnek. A annyi a kikötésük, hogy nem szolgálnak több urat, ezért a többi nemesi család kénytelen kelletlen beleegyezik, hogy a háborút megfékező nemesi ház kikiáltsa magát királyi háznak, és ezzel kivívják a jogot, hogy az egyenesági leszármazottaik viselhetik ezt a címet.

898. Új vizek, új lehetőségek

Először sikerül olyan hajót épiteni amely képes kifutni a nyilt tengerre.

929. Tiltott gyümölcsök ize

Egy hatalmas, Hasadékból származó magmaféreg szinte elpusztitja az Őrzők rendjét. A lényt az emberiség egyetlen újkori hérosza – Lador „Féregölő” Nostar – tudja elpusztitani, de csak egy addig titokban működő társaság segitségével. Ők, mint fény derül rá, a királyi tilalom és az Őrzők ellenére többször jártak a hasadékban és mindenkinél többet tudnak róla.

999. Gyűlés

A királyság rendjei összegyűlnek, hogy megtartsák a ősi szokás szerinti tanácsukat, ahol döntéseket hoznak a királyság ügyeiben és rituális vadászatot tartanak a Hasadékhoz közeli erdőben. A házak a szerzett dicsőséggel és legendás trófeákkal öregbítik hírnevüket. A Live ez a gyűlés maga.

I.M.O.La. 18. Jelentkezés!

Kedves Táborozók!

Bizony, bizony! Idén immár 18. alkalommal rendezzük meg az I.M.O.La. Szerepjáték és Társasjáték tábort! Ami a legjobb az egészben, hogy sok szeretettel várunk Téged is!

Az időpont:
2015.08.14.-08.23.

A helyszín:
Sötétvölgyi Gyermektábor

Akinek esetleg nem ismerős a hely: Ez a szerepjátékos és társasjátékos rezervátum Bonyhád és Szekszárd között található. A tábor maximum 100 egyedet fogad be a ritka fajokból. Lehetőség van faházakban megszállni, valamint aki sátorral érkezik, annak tudunk kedvezményes sátrazási lehetőséget biztosítani.

Programok:

Augusztus 14. péntek:
Érkezés, regisztráció Bemutatkozás a tábortűznél, szalonnasütéssel (ezen a napon csak vacsora van)

Augusztus 15. szombat:
Társasjáték olimpia, Zenés ismerkedő est

Augusztus 16. vasárnap:
Mesélői verseny első napja

Augusztus 17. hétfő:
Live (Dark Fantasy)

Augusztus 18. kedd:
Kvíz

Augusztus 19. szerda:
Mesélői verseny második napja

Augusztus 20. csütörtök:
Szabadnap

Augusztus 21. péntek:
Modulverseny (MAGUS és WoD)

Augusztus 22. szombat:
Záróest (ajándékosztás, szalonnasütés)
Végtelen záróbuli

Augusztus 23. vasárnap:
Csoportos sírás fizikai és lelki fájdalmaink okán, majd könnyes búcsú

Egyéb dinamikus programok a tábor alatt folyamatosan:
• Több, mint 100 elérhető társasjáték a gyűjteményből és támogatóktól
• Warhammer táblás játék és figura festés
• Íjászat, Lövészet
• Gyilkosos játék
• Társasjáték olimpia
• Reggeli Talksow, előadások és beszélgetések
• Különleges kávébemutató, csokoládé ritkaságokkal
• Előadások
• Játékbemutatók
• Végtelen mulatozás
• … és még sok minden más!

Gyilkosos játék update:
Aki érez kellő elszántságot és aberrációt magában, hogy idén ő terrorizálja a rettegő táborlakókat, jelentkezzen privát üzenetben a Facebookon. Bódás Péter (alias Pöpő) leveles ládikóját vegyétek célba. Egy jótanács következik. Ne oszd meg az idővonaladon pl. a következőket:
– Pisti Vér feeling heroic Jelentkeztem gyilkosnak!
– # gyilkosnakjelentkezés # yolo
– Gyilkososra jelentkezés Pisti Vér és Péter Bódás társaságában, itt: Debilfalva
Jelentkezési határidő a gyilkososra: 2015.07.15.

Étkezés:
Az idei kiváló minőségű és kiadós mennyiségű ételeket a tavalyi évhez hasonlóan a bonyhádi Pfeiffer csárda szolgáltatja számunkra. Az étlapot kicsit átdolgoztuk, a tavalyi visszajelzésekhez igazítva. Ennek megfelelően több jó hírünk is van: Sokak örömére idén nem lesz tarhonya! A rengeteg e-mail és telefon hatására pedig megjelentek új fogások is, mint pl.: a Varázsló kedvence manamártással, pyarroni módra. Nagyon fontos, hogy evőeszközt mindenki hozzon magával, hacsak nem szeret kézzel enni.

Komfortfokozatok:
Őssárkány: Ágy kényelmes faházban, ebéd és vacsora minden napra. Ára 42 000 Ft
Òelf nagyúr: Ágy faházban, napi egyszeri meleg vacsora. Ára 36 000 Ft
Céhmester: Sátor, napi két meleg étkezés(ebéd és vacsora).Ára 35 000 Ft
Kalandozó: Sátor, este meleg étel. Ára 29 000 Ft

Idén is van napijegy:
Faházban, ebéddel és vacsorával: 5000 Ft/nap
Saját sátorral, két étkezéssel: 4000 Ft/nap

Újonckiképzés:
Mivel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a bolygó lakosságának minél nagyobb része megismerje és átélje az I.M.O.La. nyújtotta végtelen élményeket, ezért ha újoncot hozol, akkor az általa befizetett összeg 5%-át visszatérítjük Neked.
Amennyiben 10 új arcot hozol I.M.O.Lá-ra táborozni, a végtelen megbecsülés mellett ingyen jöhetsz, végig!

Jelentkezés:
A jelentkezés 2015.04.21-től indul!

Checklist:
Jelentkezési lap kitöltése, mely a honlap tetején is elérhető (www.imolarpg.hu)
– Előleg befizetése az alábbi bankszámlaszámra:

Erste Bank 11600006-00000000-47802845
Sárközy Péter
Az előleg összege 10 000 Ft, melynek befizetési határideje 2015.07.01. Az előleget csak a tábor elmaradása esetén tudjuk visszafizetni!
A teljes táborköltséget átutalása 2015.08.01-ig lehetséges. Ezután már csak a helyszíni befizetést tudjuk megoldani.
– Pólórendelés, mert ilyet máshol nem lehet kapni
– Live jelmez megkomponálása
– Szabálykönyvek, kockák, társasok kupacba gyűjtése
– Kedvenc gúnyáid bőröndbe pakolása
– Egyéb, szívednek fontos holmik összekészítése
– Ajtózárás után evőeszközért visszafordulás, esetleg út közben megvásárlás

Pólórendelés:
Örömmel jelenthetjük be, hogy a szervezők által koordinált kiválasztási folyamat lezárult. Immár a világ legjobb grafikusa, valamint egy híres párizsi divattervező team dolgozik gőzerővel a 2015-ös I.M.O.La. trenden. Infók, színek, méretek Goldtól várhatóak!

Live:
Idén egy remek Dark Fantasy liveot hozunk el nektek, Elvisz, Píti és Gabesz jóvoltából. A kedvcsinálót megtaláljátok a Facebookon és a honlapon is. Lesz idén is kérdőív a karakteretekkel kapcsolatban, melyről külön kaptok értesítést. A kérdéseket, észrevételeket ide várjuk: imolalive@gmail.com

Modulverseny:
Idén egy kitűnő WoD modult hoz el nekünk Mike, illetve a MAGUS modulról Gabesz gondoskodik. Mindkettőhöz készült egy kis kedvcsináló, melyeket megtaláltok a Facebook oldalunkon, valamint a honlapon is. Tessék nézegetni őket, valamint agyalni azon, hogy ki melyik világban szeretne idén játszani, és hol kívánja megszerezni a végtelen dicsőséget szerepjátékos tudásával.

Fontos tudnivalók:
– Aki sátorban szeretné tölteni a tábort, jól teszi, ha hoz magával sátrat, vagy csatlakozik valakinek a sátrába. Éjszaka különösen hideg és unalmas lehet egyedül.
– 18 év alattiaknak szülői hozzájárulás szükséges!
– Lehetőség van SZÉP kártyás fizetésre is! Fontos, hogy mind a vendéglátás, mind a szállás zsebek is felhasználhatóak!
– Evőeszközt még mindig hozz magaddal!
– 2015.08.13-án már nem vagyunk elérhetőek, csak a táboros telefonszámon!
A táboros telefonszám: +36 74/431-832 (ennek működését nem tudjuk garantálni)

JELENTKEZÉSI LAP: http://imolarpg.dyndns.org/imola18/

Találkozzunk I.M.O.Lá.-n, és ünnepeljük meg együtt, hogy betölti a 18. életévét!

I.M.O.La. XVII. élménybeszámoló

Egyedülálló módon, megszakítás nélkül tizenhetedik alkalommal került megrendezésre az I.M.O.La. szerep- és társasjáték tábor. Kilenc napnyi önfeledt játék és bulik fékezhetetlen örvénye szippantott magába több mint ötven résztvevőt. A tolna megyei Sötétvölgy térerőtől mentes, elszigetelt és gyönyörű környezete már sokadszorra bizonyította alkalmasságát arra, hogy elrejtsen félszáz, a hétköznapok mesterkélten komolykodó világát egy időre ignorálni szándékozó, játékost, mesélőt, pihenni vágyót.

Bővebben…

Telefon

A rutinos táborozók már tudják, hogy Sötétvölgyben nincs térerő. A tábor vezetékes telefonjának száma: +36 74 431 832. Nemsokára már csak ezen tudtok minket elérni, írjátok fel magatoknak – és ne felejtsétek el megadni otthon maradó családtagjaitoknak sem.

Pontozási rendszer

Akik vettek már részt valamelyik szerepjátékversenyünkön, jól tudják, hogy a pontozási rendszerünk nem a kalandmegoldás eredményességét, hanem a játékos egyéb képességeit próbálja meg számszerűsíteni. Ez jóval nehezebb feladat, mint azt mérni, hogy ki meddig jutott el a történetben, ezért a szisztémát évről évre finomítjuk. Idén – a ti igényeiteket is figyelembe véve – nagyobb módosításra szántuk el magunkat. Az eddigi öt kategóriát átszerveztük, jobban érthető, egyértelműbben elkülöníthető és értékelhető csoportokba.

Az egyes kategóriákhoz pozitív és negatív példákat is írtunk, hogy a pontozók és a játékosok számára is megkönnyítsük a feladatot. Ezek természetesen nem merev szabályok, de remélhetőleg mindenkinek segítenek az eligazodásban.

A „Maximális teljesítmény” részben szerepel, mit várunk el azoktól a játékosoktól, akik tényleg az élmezőnybe szeretnének tartozni (technikailag: 9-10 pontot akarnak elérni).

Felmerülő – és jogos – igény volt részetekről, hogy a kaphassatok visszajelzést a játékotokról. Arra valószínűleg nem lesz kapacitásunk, hogy mindannyiótoknak szöveges értékelést adjunk, de azt el fogjuk mondani, hogy kinél melyik volt a legjobb és a legkevésbé sikerült kategória. A (bármilyen szempontból) kiemelkedő teljesítményeket pedig igyekszünk külön is értékelni.

Alább találjátok a rendszer részletes leírását, reméljük tetszeni fog és segít majd a játékban is. Észrevételeiteket most is szívesen fogadjuk.

Bővebben…

Mesélői verseny

Idei téma: ’Deus ex machina’

Jelentkezés

Jelentkezés emailben bridzso kukac gmail . com címre, 2014. augusztus 1-ig. Táborban is jelentkezhettek, de akkor morogni fogok. Elküldendő maximum fél oldalas ismertető a meséről, amivel reklámozzátok magatokat és amelyet kitehetünk a honlapra, illetve a házfalra etc.

Modul

A mesélői versenyen a mesélők saját, általuk írt modullal indulhatnak. A mesélésre nyolc órát tervezhettek, hat óránál pedig ne legyen rövidebb.

Csapat

A mesélők a kaland rövid bemutatásával toboroznak játékosokat. Játszani vágyók a mesélőnél jelentkezhetnek résztvevőnek, a mesélő dönti el, ki lesz a csapatában. Támogatjuk, ha már tábor előtt összeszerveződik a csapat – ehhez kellenek ugye honlapra kihelyezett ismertetők. A helyszínen első este a bemutatkozásnál, illetve mindennap a fórumon lesz lehetőségetek a modul bemutatására és játékosok toborzására.

Pontozás

A mesélőket a játékosokon kívül két független pontozó is értékeli. A modult és a mesélés minőségét is pontozzuk. Fő szempontok a modulban a kreativitás, az ötletesség, a logikus és hiteles történetépítés. A mesélésben pedig a felkészültséget, cselekményszövést, vizualizációt, párbeszédeket és a játékvezetést értékeljük.

Időpont

A mesélői verseny párhuzamosan zajlik, a résztvevők számától függően egy vagy két időpontban, a tábor ismertetőben megadott napokon, 14 órától 22 óráig tart a hivatalos játékidő. Ezt úgy kell érteni, hogy a pontozók ebben az intervallumban pontoznak, előtte illetve utána már nem.

Bármily megerőltető, szeretném ha emilben jelentkeznétek előre, (vagy Facebook üzenetben) mert úgy könnyebb beosztani az időt. Ha valakinek kedve van pontozni, tőle is ugyanezt kérem.

Szépeket mindenkinek, Bridzsó